سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 6
يکشنبه 29 مهر ماه 1397
6
مهر 29 يکشنبه 54.92.160.119
نسخه 97.06.02
 
 


<<< دانشجویانی که رمز عبور را فراموش کرده اند از قسمت بازیابی رمز عبور می توانند رمز عبور خور را بازیابی کنند >>>
<<<دانشجویان محترم، لطفا قبل از شروع امتحانات ترم جاری، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایید.>>>


<<< اطلاعیه >>>

دانشجویان محترم، لطفا توجه داشته باشید تثبیت نهایی انتخاب واحد ترم جاری منوط به مراجعه به امور شهریه و تعیین تکلیف شهریه متغیر(تقسیط شهریه، اخذ وام دانشجویی،ارائه 4 فقره چک برای 4 ماه )درزمان حذف و اضافه و یا قبل از آن می باشد. در غیر اینصورت عواقب مشخص نکردن وضعیت شهریه به عهده خود دانشجو می باشد.

1- توصيه مي شود برای دسترسی به کلیه قسمتهای سایت، از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
سایت دانشگاه
پرتال پایان نامه های ارشد و دکتری