رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 8 ارديبهشت ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 54.224.21.195
 
دانشگاه آزاد اسلامي


<<< دانشجویانی که رمز عبور را فراموش کرده اند از قسمت بازیابی رمز عبور می توانند رمز عبور خور را بازیابی کنند >>>

<<< زمان بندی انتخاب واحد >>>

<<< دانشجویان محترم، در موعد مقرر تعیین شده نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت طبق مقررات مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد >>>
زمانبندی انتخاب واحد برای کلیه ورودی ها

انتخاب واحد از تاریخ دوشنبه 95/11/04 تا جمعه 95/11/08

زمان حذف و اضافه 95/11/23 تا 95/11/26

شروع کلاس ها شنبه 95/11/09
معاونت آموزشی دانشگاه


<<< اطلاعیه >>>

دانشجویان محترم، لطفا توجه داشته باشید تثبیت نهایی انتخاب واحد ترم جاری منوط به مراجعه به امور شهریه و تعیین تکلیف شهریه متغیر(تقسیط شهریه، اخذ وام دانشجویی،ارائه 4 فقره چک برای 4 ماه )درزمان حذف و اضافه و یا قبل از آن می باشد. در غیر اینصورت عواقب مشخص نکردن وضعیت شهریه به عهده خود دانشجو می باشد.

1- توصيه مي شود برای دسترسی به کلیه قسمتهای سایت، از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
سایت دانشگاه
پرتال پایان نامه های ارشد و دکتری